AGROBOR 2020, tüm dünyada yaşanan korona virüs tehdidinin artması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Toplantının yeni tarihi çok yakın zamanda bu sayfada duyurulacaktır.

SEMPOZYUM HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar,

Sizleri Belek, Antalya’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumuna davet etmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. 1. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu (AGROBOR), 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde ETİ MADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) destekleriyle Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü  (BOREN) himayesinde Ankara’da organize edilmiş ve 200’den fazla katılımcı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştı.

Bor noksanlığı, dünyada bitkilerde en yaygın olan mikro besin elementi noksanlıklarından biridir. Geçmişte ve yakın zamanda yapılan yoğun toprak ve bitki tarama çalışmalarına göre, bor noksanlığı problemi Türkiye’de ekilebilir toprakların en az %25’ini etkilerken, bazı bölgelerde de (özellikle Orta Anadolu Bölgesinde) topraktaki bor düzeyi toksik düzeylere varmaktadır.

Toplantıda sunulacak konular; toprakta bor kimyası, borlu gübreler ve kullanımı,   borun bitkilerdeki alımı,  taşınması ve fonksiyonu,  borun genetiği ve moleküler biyolojisi ve toprak ve bitkilerde bor toksisitesi konularına odaklanacaktır. Bu sempozyum, bilim insanları, agronomistler, öğrenciler ve gübre endüstrisi temsilcilerini bir araya getirerek etkileşimlerini sağlamayı ve bitki ve topraklarda bor araştırmaları konusunda ulaşılan yeni sonuçları ve yeni araştırma konularını tartışmayı amaçlamaktadır.

Toplantıya 25’den fazla ülkeden 200’ün üzerinde katılımcı beklemekteyiz. 2. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumuna katılmaya ve bildirilerinizi sunmaya davet ediyorum. Belek, Antalya’da görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

İsmail ÇAKMAK
Sempozyum Başkanı

Top